اهداف و چشم‌اندازهای نشریه

اویونیک در کنار سازه و موتور یکی از سه جزء اصلی هواگردها از جمله هواپیما، بالگرد و پهپاد است. همچنین اویونیک در قیمت تمام شده هواگرد نقش تعیین کننده‌ای دارد به طوری که در هواپیماهای غیرنظامی حدود ۳۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به تجهیزات اویونیک است. در هواپیماهای نظامی ارزش تجهیزات اویونیک می‌تواند تا ۷۵ درصد کل ارزش هواگرد باشد. بنابراین اویونیک در بحث هوایی و هوانوردی نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. نشریه اویونیک فعالیت خود را به عنوان اولین و تنها مجله تخصصی حوزه اویونیک در سال ۹۱ با هدف معرفی و ارتقا دانش در این حوزه آغاز نموده است. اکنون با گذشت بیش از سه سال از انتشار آن سعی در بهبود جایگاه اویونیک کشور داریم تا با اتکا به اساتید، پژوهشگران و متخصصی این حوزه قدم‌های بلندی در این عرصه برداریم. از مهم‌ترین اهداف این نشریه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • معرفی، ارتقا و توسعه فناوری‌های حوزه اویونیک در سطح ملی و بین‌اللملی
  • چاپ و انتشار حاصل تحقیق و بررسی اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان داخلی و بین‌المللی در حوزه اویونیک
  • ارائه دستاوردهای علمی جدید در حوزه اویونیک
  • بسترسازی مناسب جهت تبادل یافته‌های علمی محققان و پژوهشگران در حوزه اویونیک
  • طرح مسائل و چالش‌های مختلف در حوزه اویونیک
  • ایجاد یک پایگاه علمی و تخصصی در حوزه اویونیک
  • معرفی اویونیک در سطح کشور و ارتقا جایگاه علمی در این حوزه