محورهای نشریه دانش و فناوری اویونیک

اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران می‌توانند آخرین یافته‌های خود در زمینه‌های زیر را به دبیرخانه مجله دانش و فناوری اویونیک ارسال نمایند.

pic1 سامانه‌های اویونیک

  • سامانه‌های ناوبری
  • سامانه‌های مخابراتی
  • سامانه‌های نظارت و مراقبت
  • سخت‌افزار و نرم‌افزار هوایی و استانداردهای هوایی
  • سامانه‌های اندازه‌گیری، پردازش، جمع‌آوری، نمایش و امنیت اطلاعات
  • سامانه‌های هدایت، کنترل و پرواز خودکار

pic1 تلفیق و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اویونیک

pic1 مدیریت دانش و فناوری اویونیک

pic1 کنترل و پایدارسازی انواع پرنده‌ها

pic1 سامانه‌های راداری

pic1 مدیریت ترافیک هوایی

pic1 شبیه‌سازهای پرواز

pic1 پرواز تجمعی