راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم باید مقالات خود را در قالب تعیین شده تنظیم نمایند و پس از ثبت نام در سایت از طریق صفحه ارسال مقاله آن را بارگذاری نمایند.

دستورالعمل و قالب مقاله

پس از نگارش مقاله در قالب تعیین شده و ثبت نام در سایت، ابتدا باید وارد محیط کاربری خود شوید و مطابق مراحل زیر نسبت به ارسال و ثبت مقاله خود اقدام نمایید:

  • پس از وارد شدن به سایت، میزکار کاربر نشان داده خواهد شد که وضعیت مقالات ثبت شده را نمایش می‌دهد.
  • برای ارسال مقاله گزینه ثبت مقاله در منو بالا را انتخاب نمایید.
  • در بخش اطلاعات نشریه ابتدا نام نشریه و سپس با توجه به محتوای مقاله محور متناسب با آن را انتخاب نمایید.
  • در بخش مشخصات نویسنده، اطلاعات دقیق نویسنده یا نویسندگان و در بخش بعد شخصی که مسئولیت پیگیری مقاله را برعهده دارد وارد نمایید.
  • در بخش بعد عنوان و چکیده مقاله باید وارد شود.
  •  در مرحله بعد فایل مقاله خود را به دو صورت PDF و docx پیوست نمایید و در پایان ثبت مقاله را انتخاب نمایید.
  • پس از ثبت مقاله به میزکار منتقل خواهید شد که اطلاعات مقاله ثبت شده را نشان می‌دهد.