آرشیو مجله

مجله اویونیک کار خود را از بهمن ماه سال ۹۱ آغاز نمود. در ابتدای امر، مجله با هدف معرفی اویونیک به بیان حوزه‌های مختلف اویونیک، توضیح و تشریح آن و ارائه تازه‌های این صنعت پرداخت. اکنون با گذشت بیش از سه سال رویکرد مجله به سمت ارتقا دانش اویونیک است، بطوریکه در جهت بیان آخرین دستاوردها و تجربیات عملی بدست آمده در این صنعت گام بردارد. در ادامه آرشیو نشریه جهت استفاده علاقه‌مندان قرار داده شده است.

مهر ۹۵

دانلود

زمستان ۹۴

پاییز ۹۴

تابستان ۹۴

بهار ۹۴

زمستان ۹۳

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

اردیبهشت ۹۳

اسفند ۹۲

بهمن ۹۲

دی ۹۲

آذر ۹۲

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود