محورهای نشریه

برای مشاهده کامل محورهای نشریه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

محورهای نشریه دانش و فناوری اویونیک

سامانه‌های اویونیک، مدیریت دانش و فناوری اویونیک، کنترل، هدایت و پایدارسازی انواع پرنده‌ها، تلفیق سامانه‌ها و …

ادامه مطلب

ارسال مقاله

برای مشاهده نحوه ارسال مقاله راهنمای ارسال مقاله را مطالعه فرمایید.

راهنمای ارسال و قالب تنظیم مقاله

مقاله ارسالی پیش از نباید در مجله دیگری چاپ شده باشد و بر اساس قالب تعیین شده مجله که بر روی سایت قرار دارد تهیه شده باشد.

راهنمای ارسال مقاله

دانش و فناوری اویونیک

اولین و تنهاترین نشریه تخصصی حوزه الکترونیک هوانوردی پژوهشکده اویونیک

آرشیو شماره‌های قبل

تاکنون ۱۹ شماره از مجله به چاپ رسیده است. برای مشاهده نسخه‌های قبل مجله اویونیک به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب